Show last authors
1 Заради лошото състояние на въздуха на населените места, като София, искам да си купя пречиствател на въздуха.
2
3 Types of filters:
4 [[https:~~/~~/besto.bg/naj-dobri-prechistvateli-na-vazduh/>>url:https://besto.bg/naj-dobri-prechistvateli-na-vazduh/]]
5
6
7 Още:
8
9 * Съотношение замърсен въздух вътре и вън
10
11 Причини за закупуване на причиствател на въздух:
12
13 * Замърсен въздух (NO2, O3)
14 * Алергени
15 * Тютюнев дим/ Дим от наргиле
16 * Влага и развиващите се бактерии
17 * Химикали от препарати за почистване
18 * Радон
19 [[https:~~/~~/www.eea.europa.eu/signals/signals-2013/infographics/indoor-air-pollution/view>>url:https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2013/infographics/indoor-air-pollution/view]]
20 [[https:~~/~~/www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/indoor-air-quality>>url:https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/indoor-air-quality]]
21 [[https:~~/~~/ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/en/indoor-air-pollution/index.htm>>url:https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/en/indoor-air-pollution/index.htm]]
22 * Готвене и отопление на твърди горива
23 [[https:~~/~~/www.who.int/phe/air/en/>>url:https://www.who.int/phe/air/en/]]
24 [[https:~~/~~/ourworldindata.org/indoor-air-pollution>>url:https://ourworldindata.org/indoor-air-pollution]]
25
26 *
27
28 Какво да гледаме в пречистватели на въздуха:
29
30 * Да филтрира
31 ** едри и фини прахови частици - PM2.5, PM10
32 *** PM 2.5 filter
33 *** HEPA filter
34 ** озон
35 *** и да не генерира
36 ** Полен
37 *** Nano Silver Filter
38 *** Anti-bacterial Filter
39 *** HEPA filter
40 ** Прах
41 *** Prefilter
42 *** HEPA filter
43 *** Nano Silver Filter
44 *** Electrostatic Filter
45 *** Anti-bacterial Filter
46 *** Catechin Filter
47 ** Вируси
48 *** Nano Silver Filter
49 *** Catechin Filter
50 *** HEPA filter
51 ** Bacteria
52 *** Nano Silver Filter (600+ types of bacteria)
53 *** Catechin Filter
54 *** HEPA filter
55 *** Photocatalytic filter
56 *** Anti-bacterial Filter
57 ** Fungi
58 *** Nano Silver Filter
59 *** Anti-bacterial Filter (mildew)
60 ** Spores
61 *** Nano Silver Filter
62 *** HEPA filter
63 *** Anti-bacterial Filter
64 ** Pet hair
65 *** Prefilter
66 *** HEPA filter
67 ** Pet dander
68 *** Nano Silver Filter
69 *** HEPA filter
70 ** Dust mites? feces?
71 *** Antibacterial filter
72 *** HEPA filter
73 ** Lead dust?
74 ** Smoke (цигарен дим, наргиле)
75 *** Catechin Filter
76 *** Activated Carbon Filter
77 *** Anti-bacterial Filter
78 ** Traffic smoke
79 *** NO,,2,,
80 *** SO
81 [[https:~~/~~/www.breathingspace.co.uk/how-to-choose-an-air-purifier-to-remove-traffic-pollutants-i115>>url:https://www.breathingspace.co.uk/how-to-choose-an-air-purifier-to-remove-traffic-pollutants-i115]]
82 ** Chemicals
83 *** Including
84 **** Chlorine, Pesticides
85 *** Activated Carbon Filter
86 ** Volatile Organic Compounds (VOCs)
87 *** Including
88 **** Fumes from burning of fuel like gasoline, wood, coal, natural gas, etc
89 **** Residues from paints, glues, and solvents
90 *** Anti-VOC Filter
91 *** Activated Carbon Filter
92 ** radiological, chemical or biological particles
93 *** HEPA Type E (millitary grade)
94 ** [[https:~~/~~/www.bijlibachao.com/air-conditioners/ac-vs-air-purifier-which-is-better-for-air-purification.html?~~_~~_cf_chl_captcha_tk~~_~~_=2b6895563247ad98336128e0ea944bfa77e66535-1576013524-0-AXBsH_9baKnpQm7SkpalKY33RWfIi8DRdQ19TFOQxtSO3EfNjZVv_KAwRDEbaNJx2UYsCNGu8tCUI55JmArLSI8gMhIqkLhn2mb2mwd92mIWCgpu9VjqKqCR5xFAbM8SLlii64Y9Lb_bvpZBRf2LTq2IHBZLw1fI-RLLKMHODQqXneqnMBvkpNQ6ieeojyoKqush4erEdXTEjL7Ladrk9cdwtxzDaOk59sqbbYUtGYCvXRYf091sQfpD5vpgQmSbCkM8XabrNT4o2kqiOYDewFxFIGLWpKEGS07MPy3paKkejUmK3gZN9F3-DMPlgv2Ke4OMkbhBpOD-p5A6tzou40enoEgM4z2t-modiuZ4vtdcRDVgKyV7Xd1dxhBLGuuYccP8FFaZXkJB_mVYf-uCNP8>>url:https://www.bijlibachao.com/air-conditioners/ac-vs-air-purifier-which-is-better-for-air-purification.html?__cf_chl_captcha_tk__=2b6895563247ad98336128e0ea944bfa77e66535-1576013524-0-AXBsH_9baKnpQm7SkpalKY33RWfIi8DRdQ19TFOQxtSO3EfNjZVv_KAwRDEbaNJx2UYsCNGu8tCUI55JmArLSI8gMhIqkLhn2mb2mwd92mIWCgpu9VjqKqCR5xFAbM8SLlii64Y9Lb_bvpZBRf2LTq2IHBZLw1fI-RLLKMHODQqXneqnMBvkpNQ6ieeojyoKqush4erEdXTEjL7Ladrk9cdwtxzDaOk59sqbbYUtGYCvXRYf091sQfpD5vpgQmSbCkM8XabrNT4o2kqiOYDewFxFIGLWpKEGS07MPy3paKkejUmK3gZN9F3-DMPlgv2Ke4OMkbhBpOD-p5A6tzou40enoEgM4z2t-modiuZ4vtdcRDVgKyV7Xd1dxhBLGuuYccP8FFaZXkJB_mVYf-uCNP8]]
95 * Brands of air purifiers:
96 ** Alen BreatheSmart
97 *** Space: 120 sq m/1300 sq ft
98 *** Filters: HEPA-Silver Filter
99 *** Cons: no app; expensive
100 ** Inofia Air Purifier
101 *** Space: 120 sq m/1300 sq ft
102 *** Filters: activated carbon, HEPA
103 ** LEVOIT
104 *** Space: ≤ 538 ft2 (50 m2)
105 *** Filters: Activated Carbon Filter, True HEPA Filter, and a Fine Preliminary Filter
106 **
107 * Индикатор за отделните видове частици
108 * Индикатор за нивото на замърсеност на въздуха
109 * Да намалява бактерии и вируси във въздуха
110 * Да намалява алергени
111 * Режим за сън (тих)
112 * Площ която покрива
113 ** Китайска система за площ
114 ** Канадска система за площ
115 * Управление и статус чрез мобилно приложение
116 * Колко малки частици може да филтрира
117 * Генериран шум
118 * Цена на филтри
119 * Таймер?
120 * Индикация за смяна на филтъра
121 * Подръжка (може да трябва да се чисти седмично)
122 * Medical grade H13 True HEPA?
123 * Amazon.in
124 * ACs also contain filters
125 * CADR (Clean Air Delivery Rate)
126 *