Show last authors
1 В София има редица случаи, в които ремонтирани участаци биват ремонтирани отново, което коства пари, време и неудобство.
2
3 Случаите са следните:
4
5 * Ремонта на Графа
6
7 Възможни решения:
8
9 * Изискване на гаранция от изпълнителите, както и санкции за дефекти
10 *