В София има редица случаи, в които ремонтирани участаци биват ремонтирани отново, което коства пари, време и неудобство.

Случаите са следните:

  • Ремонта на Графа

Възможни решения:

  • Изискване на гаранция от изпълнителите, както и санкции за дефекти
  •  

Tags:
Created by Wikiproblems Org on 2019/10/27 17:46