Замърсеният въздух в София

Last modified by Wikiproblems Org on 2019/10/30 23:25

Замърсеният въздух в София е един от най-належащите проблеми, който остава неразрешен.

https://lh3.googleusercontent.com/D7W2ogE3ggT-QBa5EtIOa-7kpmwkZjEjwXrcvfzdrPt_XS3gPRuuPQrbdEKvIVP7_5NTr6ErJq9VV3EY91SJXG7eC1x2k7pAcW9JyJ7Om4VWnxDp2ZSj4dL3LAEPqSU6XA3Ubz_c1HNU_a3QuWsDFb1f2SjZgtOTW4A0dtvD5UsRg-0G-6OVK39ANy_Zjp9aRJTfBq9TKbfnHfzkDL2-bc_AwJG71aCn2LO1tWFBF9-emy0quBHp4azq1O28ASekxsjm-p6UvMBFy7xyJ_s5Is7MsILcqgp-V5FKG4C9ppBOLOZdERp9CEhfjL5KpCAtpai-bQFbwBIiFyfb9vCBy1MDixOWjgG1nE0396yiA-awJcuk73K63Bl4S7DNPI6W40J8APKTE3bwKIIK3upFiP7h4QgxAKomQHoFV7lbjJ2ZP89l0qR37N8kolsU990DMbGOCLd76hCgMA6IFNWFA9awHY6EN3BFcNfQKoyO2egrfvAueXYNUA8N8I9XAPJ9c-VuwN7SwAv7a4v2Uo8osg8aiDKmbrsCD0IKEdM10WpEB4pxKzjIYDS_PeZi1r-TVe_VcxuaoGnDD1hiRXmfb1iHuAt2hj_YCFulZZRxLaNQ_FpZjLO2r0Gvhtt3NzDI0NJAMDRAL8R7X-qEpb7mEcizBM1yY4aczq7Of7MiGplfZWAtPg59dWV4=w1916-h931-no

Според доклад на Air Visual, София е столицата с най-замърсен въздух в европейския съюз за 2018 година.

Какво представлява замърсеният въздух?

Замърсеният въздух е въздух с наднормена концентрация на вещества в това число1:

 • Газове (CO2, CO, SO2, NO, NO2, CHи т.н.)
 • Частици (органични или неорганични)
 • Биологични молекули 

От замърсителите на въздуха в София най-голяма заплаха са праховите частици (PM), азотният диоксид (NO2) и озонът (O3)  в близост до земната повърхност2.

Защо замърсяването на въздуха е проблем?

Афектира здравето на хората

 • Последствията от вдишване на замърсен въздух варират от смущения на дихателните пътища до скъсяване на човешкия живот.
  • Фините прахови частици (PM2.5) във въздуха намаляват очакваната продължителност на живота в ЕС с повече от 8 месеца3.
  • Азотният диоксид (NO2), освен че причинява възпаления на дихатителните пътища сам по себе си, е и причинител на смог и киселинни дъждове. Също така е основен участник в сформирането на фини прахови частици и озон в близост до земната повърхност. 4
  • Концентрациите на озон близо до земната повърхност също причинява трудно дишане, възпаления на дихателните пътища, намаляване на функцията на белия дроб, отежнява заболявания на дихателните пътища като астма и други. 5 6
  • Въглеродният оксид (CO) е токсичен газ без мирис и цвят. Той е вреден за животните, които използват хемоглобин за доставяне на въздух (като хората), защото се свързва с хемоглобина и измества въздуха от кръвта. 7  Във високи концентрации може да причини главоболие, гадене, объркване, двойно виждане и задушаване. Той също e участник в образуването на озон близо до земната повърхност. 8
 • Макар замърсяването на въздуха често да се свързва с епизоди на особено високо замърсяване, дългосрочната изложеност на по-ниски концентрации представлява дори по-голяма заплаха за човешкото здраве и за природата. 9
 • Смущения в дихателната система имат и странични ефекти като например причиняването на смущения на съня. 10

Има негативно въздействие върху климата11:

 • Много газообразни съединения или частици, известни като „причинители на изменение на климата“, оказват влияние върху количеството слънчева енергия (включително топлината), която Земята задържа.
  • Най-известното съединиене допринасящо за парниковият ефект е въглеродният диоксид (CO2)
  • Метанът (CH4) е много силен причинител на изменението на климата, както и замърсител на въздуха.
  • Праховите частици, в зависимост от състава си, могат да имат охлаждащ или затоплящ ефект върху климата на местно ниво и в глобален план.
   • Саждите например поглъщат слънчевата и инфрачервената радиация в атмосферата и по този начин водят до затопляне.
 • Изменението на климата се отразява върху локалния климат, включително върху честота на периодите на прекомерни горещини или безветрие.
  • Повечето слънчева светлина и по-високите температури могат не само удължат периодите със завишени нива на озон, но и допълнително да завишат пиковите стойности на озоновата концентрация.

Има негативно въздействие върху икономиката:

 • Медицинските разходи се увеличават
 • Намалява се производителността на работниците

Въпроси свързани с тази секция, които трябва да се отговорят:

 • Колко са медицинските разходи? Статистика?
 • Как по-конкретно се намалява производителността на работниците? Примери?

Причинители на замърсен въздух:

Трафикът в града

 • Двигателите с вътрешно горене (дизел, бензин и по-малко газ) са източник на фини прахови частици (PM) 12, както и въглероден оксид (CO) 13.
 • Aзотният диоксид (NO2) също се причинява от моторни превозни средства с двигатели с вътрешно горене  - освободеният азот (N) по време на изгаряне на горивото, под въздействието на високите температури, се окислява и образува азотен оксид (NO). Азотният оксид (NO) сам по себе си се счита за безвреден и обикновено трае сямо няколко минути, след което, обаче, се окислява и образува азотен диоксид (NO2), който може да оцелее часове или дори дни. 14
 • Азотният диоксид, под влиянието на слънчева УВ светлина и топлина, също реагира с кислорода и образува озон (О3) (+ азотен оксид (NO)) 15

Около 25% от замърсяването с фини прахови частици, с азотни оксиди (NOx) и с други вредни газове идва от автомобилите с премахнати катализатори. 16

Горенето на твърди горива (дърва, въглища и нафта17)

 • Дървата при горене отделят фини прахови частици (PM), азотен оксид (NO), въглероден диоксид (CO2) и въглероден оксид (CO). 18
 • Въглищата при горене отделят фини прахови частици (PM), азотен оксид (NO), серен диоксид (SO2), живак (Hg) и други вредни частици.
 • Саждите са една от съставките на фините прахови частици и представляват резултат от непълното изгаряне на горивата.

Горенето на твърди горива е и причината замърсяването на въздуха в София да е по-голямо през зимата отколкото през останалите сезони.

Кал

Калта също е един от основните източници на фини прахови частици в София. 19

Въжможни решения:

Първата стъпка в разрешаването на този проблем трябва да е събиране на информация за него, както и правилното ѝ тълкуване. Освен допълнително станции, в идеалния случай бихме имали представа за следното:

 • Колко превозни средства има в София
 • За всеки тип превозно средство разбивка на количество емисии, които отделя (ниско, средно, високо)
 • Колко коли има без катализатор
 • Колко домакинства има, които се отопляват на твърдо гориво

За управляващите:

 • Система за контрол и оптимизиране на трафика
 • Изграждане на повече и по-удобни връзки с градски транспорт
 • Замяна на печките на твърдо гориво и навлизане на топло и газоснабдяването в кварталите, които към момента нямат такава инфраструктура
 • Чистота и контрол над горенето на отпадъци
  • Да се инкриминира изгарянето на отпадъци
  • Закупуване на дронове за анализ на това какво се гори в комините 20
 • Контрол на автомобилите с високи емисии и без катализатори
  • Следене за наличие на катализатори на годишните технически прегледи
  • Да се закупят и използват газ анализатори за измерване на замърсяването от колите при проверка
  • Да се въведе моделът замърсителят плаща и да се увеличат данъците на коли с високи емисии
  • Класификация на автомобилите спрямо техния екологичен стандард и създаването на нискоемисионни зони (обикновено в дните с високи емисии)
 • Да се прокарат ниско-емисионни форми на отопляване - топлофикация и газоснабдяване - в кварталите, които нямат такива
 • Увеличаване на залените площи
  • С дървета като явор и бряст, които имат широки листа и по-добре абсорбират фините прахови частици21
  • Организиране на кампании за засаждане на повече дървета
 • По-редовно чистене на улиците
 • Закупуване на автобуси, които са по-екологични

За гражданите

 • Не си премахвайте катализаторите
 • По възможност предпочитайте да закупувате и/или наемате коли с ниски емисии на азотен диоксид (NO2) и фини прахови частици - а именно електрически автомобили или автомобили с газова уредба
 • По възможност, предпочитайте да закупувате по-нови коли, които имат по-добри катализатори и по-ниски емисии
 • Придвижвайте се с велосипед/ролери/тротинетки и т.н., когато е възможно
 • Използвайте градски транспорт
 • Не горете забранени материали като: дрехи, пластмаса, кабели, машинно масло, гуми и други
  • Навместо това заменете с отопление на ток, газ или пелети
 • Засадете поне едно дърво
 • Използвайте пречиствател за въздух вкъщи
 • Инсталирайте станция за мерене на замърсяването на въздуха около мястото, където живеете или където работите.

Допълнително въпроси, които трябва да се отговорят към този проблем:

 • Кои са кварталите в София, които използват печки на твърдо гориво и/или нямат топлофикация/газофикация?

Допълнителни ресурси:

 • Може да наблюдавате замърсяването на въздуха в България (включотелно и в София) от тук:
  https://airbg.info/map/
 • Информация от станциите за мерене на замърсяването на Софийска община може да намерите тук:
  https://airmon.sofia.bg/

Въпроси за (анонимно) гласуване:

Въздухът и вашето собствено здраве:

 • Усещате ли дразнене на дихателните пътища, докато пребивавате в София? (което не усещате извън София)
 • Усещата ли смущения на съня, докато спите в София? (което не усещате извън София)

Градски транспорт:

 • Използвате ли градски транспорт ежедневно?
 • Ако не - защо?
  • Защото е неудобен:  
  • Защото е нередовен:
  • Защото е претъпкан:
  • Друго (моля оставете и коментар):
 • Кои линии на градски транспорт бихте искали да се прокарат и заради, които бихте започнали да използвате градски транспорт?  (моля оставете коментар)

Източници:

 1. ^ https://en.wikipedia.org/wiki/Air_pollution
 2. ^ https://www.eea.europa.eu/bg/themes/air/intro
 3. ^ https://www.eea.europa.eu/bg/themes/air/intro
 4. ^ http://www.icopal-noxite.co.uk/nox-problem/nox-pollution.aspx
 5. ^ http://eea.government.bg/bg/output/daily/pollutants/ozone.html
 6. ^ https://www.epa.gov/ground-level-ozone-pollution/health-effects-ozone-pollution
 7. ^ https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_monoxide
 8. ^ https://toxtown.nlm.nih.gov/chemicals-and-contaminants/carbon-monoxide
 9. ^ https://www.eea.europa.eu/bg/articles/po-chistiyat-vazduh-nosi-polzi
 10. ^ https://molekule.science/can-air-pollution-cause-sleep-apnea/
 11. ^ https://www.eea.europa.eu/bg/articles/po-chistiyat-vazduh-nosi-polzi
 12. ^ http://theconversation.com/fact-check-are-diesel-cars-really-more-polluting-than-petrol-cars-76241
 13. ^ https://www.uvm.edu/~empact/air/CO_traffic.php3
 14. ^ http://www.irceline.be/en/documentation/faq/why-are-ozone-concentrations-higher-in-rural-areas-than-in-cities
 15. ^ http://www.irceline.be/en/documentation/faq/why-are-ozone-concentrations-higher-in-rural-areas-than-in-cities
 16. ^ https://planzasofia.bg/wp-content/uploads/2019/07/combined.pdf, стр. 282
 17. ^ https://planzasofia.bg/wp-content/uploads/2019/07/combined.pdf
 18. ^ https://sciencing.com/minerals-make-up-pumice-6825719.html
 19. ^ https://planzasofia.bg/wp-content/uploads/2019/07/combined.pdf
 20. ^ https://planzasofia.bg/wp-content/uploads/2019/07/combined.pdf
 21. ^ https://planzasofia.bg/wp-content/uploads/2019/07/combined.pdf

Created by Wikiproblems Org on 2019/10/27 17:44
Translated into bg_BG by Wikiproblems Org on 2019/10/27 17:44