Show last authors
1 Лекарите и сестрите в България са с изключително ниски заплати в сравнение с другите държави от европейския съюз.
2
3
4 Средната заплата за една медицинска сестра в България е към 1200лв, а на лекар към 2000лв.
5
6 За сравнение, в Гърция и Испания са между 2 и 3 пъти по-високи:
7
8 За Гърция:
9
10 [[http:~~/~~/www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?loc=84&loctype=1&job=12&jobtype=2>>url:http://www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?loc=84&loctype=1&job=12&jobtype=2]]
11
12 За Испания:
13
14 [[http:~~/~~/www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?loc=203&loctype=1&job=12&jobtype=2>>url:http://www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?loc=203&loctype=1&job=12&jobtype=2]]
15
16
17 В Германия, заплатите са около 5 пъти по-високи:
18
19 [[https:~~/~~/www.deutschland.de/en/topic/life/training-as-a-nurse-in-germany-duties-and-salary>>url:https://www.deutschland.de/en/topic/life/training-as-a-nurse-in-germany-duties-and-salary]]
20
21
22 Като се имат предвид ниските заплати, продължителността на обучението, тежестта на самата работа, и лошите условия на труд,