Няма достатъчно медицински персонал в България за нуждите на България

Last modified by Venera Varbanova on 2019/11/02 12:30

Лекарите и сестрите в България са с изключително ниски заплати в сравнение с другите държави от европейския съюз.

Средната заплата за една медицинска сестра в България е към 1200лв, а на лекар към 2000лв.

За сравнение, в Гърция и Испания са между 2 и 3 пъти по-високи: 

За Гърция:

http://www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?loc=84&loctype=1&job=12&jobtype=2

За Испания:

http://www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?loc=203&loctype=1&job=12&jobtype=2

В Германия, заплатите са около 5 пъти по-високи:

https://www.deutschland.de/en/topic/life/training-as-a-nurse-in-germany-duties-and-salary

Като се имат предвид ниските заплати, продължителността на обучението, тежестта на самата работа, и лошите условия на труд, 

Tags:
Created by Venera Varbanova on 2019/11/02 12:27